Privacy verklaring

La Marketista Comm.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij isabelle@lamarketista.be.

Verwerkingsdoeleinden

La Marketista Comm.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met La Marketista Comm.V. verbonden zijn of met enige andere partner van La Marketista Comm.V.. La Marketista Comm.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: isabelle@lamarketista.be.

Direct marketing

Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Elke persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op je toestel worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

 1. Technische cookies: bijvoorbeeld voor taalinstellingen
 2. Sessiecookies: tijdelijke cookies
 3. Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek(en) aan deze website.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

WordPress

 • Naam van cookie: wordpress_
 • Doel: Cookie enkel voor een ingelogde gebruiker.
 • Website: wordpress.org
 • Cookie(s) geplaatst door: La Marketista
 • Ontvangers van de gegevens: La Marketista
 • Geldigheid: 30 dagen

Google Analytics

 • Namen van cookies: _ga, _gid, _gat
 • Doel: Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op https://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
 • Cookie(s) geplaatst door: La Marketista
 • Ontvangers van de gegevens: La Marketista
 • Geldigheid: Van sessies tot 2 jaar

Cookie law info

 • Namen van cookies: cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary
 • Doel: Cookie die bijhoudt welke cookies u hebt goedgekeurd.
 • Cookie(s) geplaatst door: La Marketista
 • Ontvangers van de gegevens: La Marketista
 • Geldigheid: 1 dag

Viewed cookie policy

 • Naam van cookie: viewed_cookie_policy
 • Doel: Deze cookie bepaalt of u onze cookies hebt aanvaard. Mogelijke waarden zijn Ja en Nee.
 • Cookie(s) geplaatst door: La Marketista
 • Ontvangers van de gegevens: La Marketista
 • Geldigheid: 1 dag

Fusion Redux

 • Naam van cookie: fusionredux_current_tab
 • Doel: Essentiële WordPress-themacookie om de functionaliteit van de kernsite te behouden.
 • Cookie(s) geplaatst door: La Marketista
 • Ontvangers van de gegevens: La Marketista
 • Geldigheid: 7 dagen